Podpora uživatelů programu FAKT®

- pro napojení na MySQL SERVER je nutné mít povolený port 3306 na firewallu
- pro přístup k databázi je nutné založit přes PhpMyAdmin přístupové jméno s IP adresou počítače, ze kterého budete na MySQL SERVER přistupovat
- ze stránek MySQL stáhnout a nainstalovat MySQL ODBC Driver:

Pro Windows 32bit. nainstaluj MySQL ODBC Driver: mysql-connector-odbc-5.1.11-win32.zip
Pro Windows 64bit. nainstaluj MySQL ODBC Driver: mysql-connector-odbc-5.1.11-winx64.zip a mysql-connector-odbc-5.1.11-win32.zip

Instalujte MySQL Driver verzi  5.1.11 nebo vyšší.

Dále přes Ovládací panely / Nástroje pro zprávu / Zdroje dat (ODBC) na záložce Uživatelské DNS přidáte MySQL ODBC 5.1 Driver, kde nastavíte:
Data Source Name: Váš název připojení (jakýkoliv)
TCP/IP Server: 000.000.000.000 (IP adresa MySQL SERVERu) Port: 3306
User: Přístupové jméno k databázi
Heslo: Přístupové heslo k databázi
Databáse: Jméno databáze na MySQL SERVERu
Details >>
   Enable automatic reconnect
   Character Set: cp1250


 Host Application

VBScript Version

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Microsoft Internet Explorer 3.0

X

 

 

 

 

Microsoft Internet Information Server 3.0

 

X

 

 

 

Microsoft Internet Explorer 4.0

 

 

X

 

 

Microsoft Internet Information Server 4.0

 

 

X

 

 

Microsoft Internet Scripting Host 1.0

 

 

X

 

 

Microsoft Outlook 98

 

 

X

 

 

Microsoft Visual Studio 6.0

 

 

 

X

 

Microsoft Internet Explorer 5.0

 

 

 

 

X

Microsoft Internet Information Server 5.0

 

 

 

 

X

 

Vzdálená pomoc